-----------------------------------------------------------------------------------
برای بزرگتر شدن کلیک کنید

 

تکنو کابل
مرکز تهیه انواع سیم و کابل برق .مخابرات.الکترونیک
کابلهای برق:
فشار قوی.فشار ضعیف.آرمدار.نسوز.کنترل.فرمان و ابزار دقیق

کابلهای مخابراتی:
انواع فیدر(هلیاکس) .فیبر نوری.ژله فیلد خاکیو کانالی.انواع کابل (LMR.RG)
کانکتورهای مربوطه و کلیه تجهیزات دکل مخابراتی

کابلهای الکترونیک:
کابلهای شیلددار تخصصی .انواع کابلهای کواکسیال
شبکه کامپیوتر (CAT5.CAT6) و کلیه تجهیزات شبکه کامپیوتر


شبکه کامپیوتر (cat 5e .cat 6e)
Belden . velocity (orginal)

انواع کابلهای (RG)
RG6u - 8u - 11u - 58A/u - 59u - 213u - 214u - and....
وکانکتورهای مربوطه

کواکسیال
(2.5c - 2v)single shielded and double shielded
8 core coaxial cable RG59 (2.5c - 2v)
6 core coaxial cable RG59 (2.5c - 2v)
6 core coaxial cable RG59 (2.5c - 2v)

Copyright © 2009 by The Techno cable
DESIGN :www.diamondweb.info